Organisation  : Otemae University Faculty of Modern Social Studies
Atsushi Okamoto
Brian Nuspliger
Daniel Tang
EBI RYOHEI
HONDA Naoya
Hamada Daisuke
Hattori Yosuke
Hideki Sakamoto
Hirano Mitsutoshi
ISHIGE Yumi
Jackson John
KAWAGUCHI Hiroumi
Maekawa Eri
NAKAJIMA Yuka
NAKAZAKI Shuichi
NONAMI Yuri
SAKAI Takeshi
SAKAKURA Takao
TAKAMURA Asami
TANIMURA Kaname
TOJO SHINICHIRO
URAHATA Ikuo
WATANABE HIROAKI
YAMASHITA Machiko
YOSHIKA Masatake
YU Ya
itoh kohki
matsuo tomoki